[Dutch] Calculator voor hoeveelheid tiles en opslag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Calculator voor hoeveelheid tiles en opslag

Just van den Broecke
Ik zie dit vaak in discussies terugkomen over getallen rond tilecaches:
- hoeveel tiles zijn er nodig?
- hoeveel opslag?

Dat is natuurlijk lastig te zeggen zonder randvoorwaarden: welk gebied,
gemiddelde tile grootte, slimmigheden als softlinks voor water etc.
Voor "ballpark" getallen heb ik gepoogd een algemeen Python script te maken:

https://github.com/map5nl/map5/tree/master/stats

Ik weet nog niet of het script correct is (laat weten!) maar bij een
gemiddelde tilesize van 16kB JPEG waarbij je voor Jan-Willem's OpenTopo
kaart nog net de hoogste resolutie 1600pix/km meepakt (reso 0.84 NLRD
1.19 OSM) kom ik tussen 2 a 2.5 miljoen tiles, ergens tussen 35GB en
60GB cache storage nodig voor heel NL. Als straks nog 3200pix/km (BGT)
erbij komt, gaan we echt naar de grote getallen...

Zou leuk webappje zijn om zelf randvoorwaarden te kunnen invullen. Nu
moet je script aanpassen.

Hartelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch