[Dutch] C# ontwikkelaar gezocht

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] C# ontwikkelaar gezocht

Paul Meems (Top-X)
Goedemiddag,

Ik heb een off-topic vraag en mogelijk is de vraag niet eens toegestaan op deze lijst.
Mijn excuses alvast daarvoor.

Ik weet dat het veel ZZP-ers op deze lijst zitten en we zijn met redelijke spoed op zoek naar een C# ontwikkelaar voor een niet-GIS gerelateerde opdracht. Kennis van MVC en Entity Framework zijn een vereiste. 
1 dag in de week in Groningen en de overige dagen mag je zelf indelen.
Duur van het project, ca. 3 maanden.

Voor meer info kun je me rechtstreeks mailen.


Met vriendelijke groet,

Paul
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch