[Dutch] Bedankt!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Bedankt!

Raymond Nijssen
Hoi allemaal,

Voor ik na deze drukke week het weekend in ga wil ik graag iedereen
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de osgeo.nl-dag. Prachtig
om te zien dat het mogelijk is om naast het drukke reguliere werk nog
zo'n mooi evenement neer te kunnen zetten.

Fijn weekend!

Raymond
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch