[Dutch] BAG adressen in openaddresses.io

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] BAG adressen in openaddresses.io

Just van den Broecke
Beste Mensen,

In het sympatieke project http://openaddresses.io komen onze NL adressen
er bekaaid af. Ik denk dat we ze moeten helpen, daarom dit issue
geopend: https://github.com/openaddresses/openaddresses/issues/1400

In het kort: ze parsen de BAG van PDOK maar dat levert geen bruikbare
adressen op:
https://github.com/openaddresses/openaddresses/blob/master/scripts/nl/nl-data.js 
voor zover ik kan zien.

Wie weet is er iemand van jullie daar daar in wil springen. M.i. kunnen
ze de maandelijkse NLextract CSV downloaden vanaf
http://data.nlextract.nl/bag/csv maar dan zijn wat wijzigingen binnen
hun GitHub scripts voor nodig:
https://github.com/openaddresses/openaddresses/tree/master/sources/nl en
  https://github.com/openaddresses/openaddresses/blob/master/scripts/nl

Hartelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch