[Dutch] 4 maart 19:00-21:00 CEST - De Grote Geo Show - OpenStreetMap (NL) Special

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] 4 maart 19:00-21:00 CEST - De Grote Geo Show - OpenStreetMap (NL) Special

Just van den Broecke
4 maart 19:00-21:00 CEST - De Grote Geo Show - OpenStreetMap (NL)
Special door OSM-NL community.

Zie details via https://tv.osgeo.nl

Uw Talkshow Host: Luciën a.k.a. Lachgast!

Special guest: Ilya Zverev a.k.a. Zverik!

Opening: Nieuws uit de OSM Wereld - oa. 100 miljoenste Edit! Luciën e.a.
Peter Elderson a.k.a. Pelderson - Laagdrempelige OSM-Mapping met o.a.
MapComplete
Ilya Zverev Long-time OSM Contributor, Specialist uit Belarus - Interview
De Grote Geo Quiz - OSM Editie - gemaakt door PeeWee, gepresenteerd door
Mariëlle Geers
Myckel a.k.a. Commodoortje - Wat en hoe BAG in OpenStreetMap
Peter van Wee a.k.a. Peewee - OSM Data Analyse met PowerBI
De Zeepkist - Brandende OSM-NL zaken: Shrubbery, Parking …
Column of Panel - OSM-NL hoe in toekomst?

Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch