[Dutch] 3D GIS animatie Valkenburg vanuit de lucht - QGIS3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] 3D GIS animatie Valkenburg vanuit de lucht - QGIS3

Jan-Willem van Aalst

Bij deze een 3D GIS animatie “Valkenburg vanuit de lucht”, gemaakt met QGIS 3.0, met #AHN2 WCS terreinmodel (x2) en de PDOK luchtfoto 2017.

https://we.tl/VTqfAIJNxk  (14 MB, af te spelen met VLC bijv.)

 

Zie ook www.qgis.nl voor stap-voor-stap instructie om zoiets zelf te maken.

 

Enjoy,

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch