[Dutch] 3 dec 2020 19:00 - De Grote Geo Show - Geo Pubquiz!

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] 3 dec 2020 19:00 - De Grote Geo Show - Geo Pubquiz!

Just van den Broecke
Beste mensen,

Meer info: https://tv.osgeo.nl

Info uitzending:
https://tv.osgeo.nl/episode/episode-0013/
Let op: aanvang 19:00 !!

Zie ook de aankondiging op geoforum:
https://geoforum.nl/t/3-dec-19-00-de-grote-geo-show-pubquiz/5129

Met vriendelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch