[Dutch] 10 juni a.s: Collaborative Mapping in support of UNESCO World Heritage Nominations (in A'dam)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] 10 juni a.s: Collaborative Mapping in support of UNESCO World Heritage Nominations (in A'dam)

Gert-Jan
Nog een cross-post ;-)
Op vrijdag 10 juni organniseert de VU (AMsterdam) een "Collaborative
Mapping in support of UNESCO World Heritage Nominations".

Met het enorme succes van de mede door OSGeo.nl georganiseerde dag over
Open source geo en cultureel erfgoed nog in het achterhoofd gok ik dat
er tussen de OSM-ers en/of open source developers/users welk liefhebbers
zijn.

Zie  https://www.feweb.vu.nl/unigis/contents/news&agenda/default.asp#112 
voor de aanknodiging en
http://us9.campaign-archive1.com/?u=bc52d9347dd984b84ca877993&id=3e47724582&e=ccbb1f6628 
voor alle info over inschrijven.


Welicht tot dan en daar,


Gert-Jan

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch