Deltgarlista för QGIS-träffen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Deltgarlista för QGIS-träffen

Westholm Anton

Hej!

 

På inrådan så skickar jag ut deltagarlistan för träffen, så kan den som är osäker dubbelkolla att en är anmäld:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jDmUaLQzOoJH-GJ7HDnGxit6DB3_aMGRdIm1xHnOeWE/edit?usp=sharing

 

Mvh,

______

Anton Westholm

GIS-analytiker

Enheten för Samhällsanalys, Region Skåne

+46 40 675 32 54

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user