Arbetsgrupper

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Arbetsgrupper

Karl Magnus Jönsson

Hej!

För alla som inte märkt det kan jag tala om att vi skapat fyra nya kanaler på Slack för nya intresseområden/arbetsgrupper för ämnen vi vill jobba med i QGIS Sverige. Dessa behandlar ämnena: Integrering av nationella tjänster och öppna data i QGIS, Analysverktyg mot svensk data i QGIS, Svensk Geoprocess QGIS och Detaljplaner i QGIS. Är man intresserad av att aktivt delta i grupperna så rekommenderar jag att gå med och vara med i diskussionerna. Jag kan bjuda in till Slack. Resultatet kommer att framgå och presenteras på andra sätt också. På träffen i Falun (25-26/4) kan vi förhoppningsvis presentera status och ha lite arbetsmöten.

 

Hälsningar

 

Karl-Magnus Jönsson | Gis-Utvecklare
Geografisk information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-135416 | Mobil: 0733-135416 |
[hidden email]
www.kristianstad.se

 

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user