3.0 varning

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

3.0 varning

Backman Per

Hej!

När jag skulle ta bort några objekt som ligger i en oracletabell och lästs upp till QGIS 3.01 visades en bugg. När jag markerade två objekt och tryckte på delete då försvann tre (eventuellt fler utanför bild). Samma manöver i 2.18 fungerar alldeles utmärkt.

 

Mvh

/Per B

 

 

Per Backman

GIS och digitala kartor

Tekniska Divisionen

Nyköpings Kommun

Tel 0155 24 81 15

 

Från: qgis-se-user [mailto:[hidden email]] För Peter Möller
Skickat: den 9 april 2018 08:20
Till: [hidden email]
Ämne: Re: [QGIS-SE-user] Program och anmälan qgis.se

 

Hej!

 

För er som ännu inte anmält er till QGIS Sveriges årsträff i Falun 25-26 april så vill jag påminna om att sista anmälningsdag nu på fredag 13 april. En uppdaterad version av programmet och anmälan hittar ni på http://www.qgis.se/.

 

Vänliga hälsningar

Peter

 

 

Peter Möller

Samhällsanalytiker

 

 

Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 FALUN

Tel 023 - 77 70 47

[hidden email]

www.regiondalarna.se

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Region_Dalarna

 

 

 

Från: qgis-se-user [[hidden email]] För Karl Magnus Jönsson
Skickat: den 13 mars 2018 07:25
Till: [hidden email]
Ämne: [QGIS-SE-user] Program och anmälan qgis.se

 

Hej!

Äntligen är program och anmälan för träffen i Falun klara. Gå in på http://www.qgis.se/ , titta och anmäl er. Årsmötet kommer att hållas den 25 april. Formell kallelse skickas nästa vecka.

 

Karl-Magnus

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user